Logo สปาไทสุวรรณ

โลโก้ร้านสปาที่บ่งบอกถึงความเป็นไทย โจทน์ของทีมงานในครั้งนี้คือเศียรช้างครับ ต้องไม่ใช้ตัวช้างทั้งหมด ลูกค้าเปิดกิจการสปาที่มุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าชาวต่างชาติ โดยเน้นงานบริการที่เป็นงานนวดไทยแท้ ๆ ตามหลักสูตรของการนวดแผนไทยที่ถูกต้องเพื่อเป็นที่จดจำของชาวต่างชาติ

Author

growsproject@gmail.com