โลโก้ สถาบันสอนภาษา THE ENG

ออกแบบโลโก้ สถาบันสอนภาษา THE ENG เป็นโลโก้ของสถาบันสอนวิชาภาษาอังกฤษมีการออกแบบโดยใช้พื้นสีเหลืองส้มเป็นแบคกราวและใช่ตัว E เป็นจุดเด่นด้วยการลงสีขาวเพื่อให้ดูเด่นชัดมากยิ่งขึ้น

Author

growsproject@gmail.com