โลโก้ สถาบันศีลปะและดนตรี Music palette

ออกแบบโลโก้ สถาบันสอนศิลปะและดนตรี Music palette โลโก้นี้ต้องการให้มีความสนุกสนานเหมือนการเล่นดนตรี โดยออกแบบโดยใช้เด็กนั่งเล่นบนตัวโน๊ต เพื่อจะสื่อถึงความสนุกสนานไปกับเสียงดนตรีและตัวโน๊ตของเพลง

Author

growsproject@gmail.com