ผลงานทั้งหมด รับออกแบบโลโก้บริษัท

โลโก้ ศูนย์ปฎิบัติการคดีพิเศษภาค ๔ กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI

โลโก้ ศูนย์ปฎิบัติการคดีพิเศษภาค ๔ กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI

โลโก้ ศูนย์ปฎิบัติการคดีพิเศษภาค ๔ กรมสอบสวนคดีพิเศษ คอนเซ็ปของการออกแบบครั้งนี้ทำให้เหมือนเป็นหน่วยงาน บังคับใข้กฎหมาย Law Enforcement ของไทย โดยมีตราชั่ง เปรียบเสมือนความดีและความชั่ว และมีรูปเสือให้ดูมีความแข่งแกร่งเหมือนกองปราบปรามพิเศษและให้มีความเป็นสากลมากที่สุด

Author

growsproject@gmail.com