โลโก้ร้านอาหารไต่กิก

Logo ไต่กิก ก แสดงกุ้งที่เป็นจุดเด่นอย่างมากของร้าน ทีมงานของเราได้สร้างกุ้งมาด้วยความบรรจงอย่างปราณีตพิถีพิถันในการออกแบบด้วยลักษณะกุ้งที่เป็นสีแดง ในกรอบล้อมด้วยสีเหลืองส้มเป็นการไล่สีทำให้ Logoเกิดจุดเด่นอย่างมากครับ

Author

growsproject@gmail.com