Logo mobile i clover

Logo mobile i clover แสงถึงการที่นำเทคโนลียีทางด้านโทรศัพท์มือถือ เข้ามาใช้และต้องเป็นมิตรกลับสิ่งแวดล้อมให้มากที่สุด ทางทีมงานจึงออกแบบ ต้นไม้สีเขียวให้เข้ากับเทคโนลียีด้านโทรศัพท์มือถือ

Author

growsproject@gmail.com