โลโก้ร้านขายเหยื่อตกปลา DORADO

ร้านขายเหยื่อตกปลา DORADO เป็นร้านขายเหยื่อตกปลาปลอมที่ต้องการจะออกแบบโลโก้ที่ดูแล้วออกจะกวนเล็กน้อยโดยต้องการให้ใช้ภาพของปลานกแก้วที่ดูกวนๆมาออกแบบเป็นโลโก้ทางทีมงานจึงออกแบบหน้าของปลาให้ดูกวนๆเพิ่มรอยบากที่หัวปลาเข้าไปเพื่อให้ดูกวนมากยิ่งขึ้น

Author

growsproject@gmail.com