โลโก้ ร้านขายเคลส Cheezcase

โลโก้ ร้านขายเคลส Cheezcase เป็นร้านขายเคลสมือถือทุกรุ่น โดยทางดีไซเนอร์ของเราออกแบบให้เน้นไปทางสีเหลืองเพราะสีเหลืองคล้ายคลึงกับ ชีส (Cheez) เหมือนชื่อร้านโดยมีตัว C จะมีลูกเล่นเพื่อทีดูแล้วดึงดูดและสื่อความหมายของร้านได้เป็นอย่างดี

Author

growsproject@gmail.com