โลโก้ ร้านกาแฟ Coff@Holic

การออกแบบโลโก้ ร้านกาแฟ Coff@Holic โลโก้นี้จะบ่งบอกถึงความเป็นร้านกาแฟโดยทีจะมีสี สนิมเหล็ก และปูนดิบ เราจึงออกแบบให้ดูเรียบง่าย ดูสบายตาสวยงาม โดยยังคงความมีเอกลักษณ์ของกาแฟอยู่ เพื่อจะทำให้ดูว่านี่คือร้านกาแฟ

Author

growsproject@gmail.com