โลโก้ ระบบเครือข่าย TK Wireless

การออกแบบโลโก้ TK Wireless นี้จะสื่อถึงการกระจายสัญญาณ Wireless โดยการออกแบบนี้ใช้การเล่นของตัวอักษรของตัวอักษร TและK  โดยจะใช้สีเป็นสีเทา ให้ดูมีความเรียบหรู และมีการใช้เส้นโค้งทำให้ดูเหมือนคลื่นสัญญาณที่ปล่อยออกไปครับ

Author

growsproject@gmail.com