โลโก้ ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง Aqua Marine derma care

การออกแบบโลโก้ ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง Aqua Marine derma care จะทำให้ดูมีความสวยงามโดยการใช้สีฟ้าเป็นหลักให้ดูถึงความสะอาดและการดูแลบำรุงรักษาของผลิตภัณฑ์นี้ โดยมีการทำเป็นรูปสามเหลี่ยมเป็นตัวกลางแล้วใช้ลายเส้นตกแต่งรอบๆจะทำให้ดูสวยงามยิ่งขึ้นไปอีก

Author

growsproject@gmail.com