โลโก้ บะจ่าง เมทินี

Concept การออกแบบโลโก้ บะจ่างเมทินี มีการออกแบบให้ดูตรงไปตรงมา และเรียบง่าย และออกแบบให้ดูเป็นจริงมากที่สุดโดยใช้สีเขียวเป็นสีที่ดูเหมือนบะจ่างมากที่สุดครับ

Author

growsproject@gmail.com