ผลงานทั้งหมด รับออกแบบโลโก้บริษัท

โลโก้ บริษัทจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด QC ALL

โลโก้ บริษัทจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด QC ALL

การออกแบบโลโก้ QC ALL เป็นบริษัทจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด มีทั้งขายปลีกและขายส่งออกไปทั่วโลก โดยออกแบบโดยใช้ ตัว Q และ C เป็นหลักโดยการใช้ลูกเล่นให้ดูสวยงามและได้ใส่แผนที่ของโลกเพื่อให้สื่อถึงการส่งออกไปยังทั่วโลก จึงได้มาเป็นโลโก้ที่สวยงามครับ

Author

growsproject@gmail.com