ผลงานทั้งหมด รับออกแบบโลโก้บริษัท

โลโก้ บริการเครื่องบินส่วนตัว Bangkok air medical services

โลโก้ บริการเครื่องบินส่วนตัว Bangkok air medical services

โลโก้ Bangkok air medical services ออกแบบมาโดยการให้เครืองบินเป็นหลักและได้มีการใช้สีแดงทำเป็นรูปพยาบาลให้รู้ถึงความเร็ว แรง แต่ปลอดภัยเพราะส่วนมากลูกค้าที่มาใช้บริการสายการบินนี้ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ป่วยที่ต้องการบินไปรักษาที่ต่างประเทศดังนั้นจึงต้องมีความเร็ว แต่ต้องปลอดภัย จึงมาเป็นโลโก้นี้ครับ

Author

growsproject@gmail.com