รับออกแบบโลโก้ โรงเรียน

ออกแบบโลโก้โรงเรียน เศษรฐวิทย์ แนวทาในการออกแบบคือ โรงเรียนมีสัญลักษณ์เป็นรูปแบบของจั่ว แหลมสูง เลยต้องการให้โลโก้โรงเรียนมีรูปแบบเหมือนกัน ออกแบบโลโก้ให้ดูทันสมัย และหน้าเชื่อถือไม่ดูเชยแต่ก็แฝงไว้ด้วยอารมณ์ของโรงเรียน  จึงได้โลโก้โรงเรียนสวยงามดั่งที่เห็นครับ

Author

growsproject@gmail.com