โลโก้เครื่องสำอาง Asiara Cosmetics

Asiara เป็นการออกแบบโลโก้วึ่งเกี่ยวข้องกับบริษัทขายเครื่องสำอาง Cosmetics โดยการออกแบบสิ่งที่ลูกค้าต้องการคือความหรูหรา อยากสร้างให้เป็นสัญลักษณ์ประจำองค์กรให้เห็นแล้วนึก Asiara โทนสีที่ใช้เน้นสี เงิน และทอง ให้ดูเหมือนแคปซูลแห่งความงาม มองผ่าน ๆ เหมือนตลับแป้งไฮเทคจังเป็นเหตุผลในการออกแบบโลโก้เครื่องสำอาง Asiara Cosmetics ในครั้งนี้

Author

growsproject@gmail.com