โลโก้เครือข่ายเคเบิ้ล Macrocare

โลโก้ Macrocare เป็นบริษัททำสายเคเบิ้ล จึงได้มีแนวคิดออกแบบให้ดูเหมือนสายไฟ วงจรไฟฟ้าแบบอิเล็กทรอนิค โดยการใส่สีแดงเพื่อให้ดูดุดันเหมือนไฟฟ้าอาจจะดูเรียบง่ายแต่เด่นชัด

Author

growsproject@gmail.com