Logo ตามหลักฮวงจุ้ย บริษัท ไทยมิตรเจริญรีไซเคิล จำกัด

การออกแบบโลโก้ตามหลักฮวงจุ้ย บริษัท ไทยมิตรเจริญรีไซเคิล จำกัด รูปแบบของโลโก้โดยรวมที่อยู่ในวงกลมโดยตามหลักฮวงจุ้ยสื่อถึงความเจริญงอกยามใช้โทนสีเขียวที่เป็นสีประจำธาตุของเจ้าของกิจการมีการนำตัว T มาทำเป็นสัญลักษณ์ภายในโลโก้และจัดวางองค์ประกอบให้ดูน่าเชื่อถือและตรงตามหลักฮวงจุ้ย

Author

growsproject@gmail.com