โลโก้ที่พัก Majestic View

Majestic ที่ให้ความหมายว่าตระการตา บารมี หลังการ เป็นชื่อของโลโก้สไตล์ออกแนวยุโรป ผสมโรมัน เป็นห้องพักรายวันและรายเดือน ต้องการรูปแบบของโลโก้ให้ดูหรูหรา ทรงอำนาจ เข้ากับสไตล์ออกยุโรป ทีมงานใช้ตัว M เป็นจุดเด่น เสริมด้วยมงกุฎ ทำให้โลโก้ Majestic View ไม่เป็นโลโก้ที่พักธรรมดา ๆ

Author

growsproject@gmail.com