โลโก้ร้าน Bekery

โลโก้ร้านขนมปังแสนอร่อยสไตล์ตะวันตก ออกแบบให้ดูเป็นร้านเบเกอรี่แนวกึ่งวินเทจ แนวทางในการออกแบบต้องการสื่อความหมายเปรียบสเมือนตราสินค้า ต่อยอดเป็นสติ๊กเกอร์ แปะข้างหีบห่อ รูปแบบดูไฮโซ หรูหรา ใช้รูปแบบการวาง font เป็นปัจจัยในการออกแบบ

Author

growsproject@gmail.com