โลโก้ร้าน มอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ Bikevilla

ธุรกิจ มอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ Bikevilla

ร้าน Bikevilla ทำธุรกิจมอเตอร์ไซค์ขนาดใหญ่ ต้องการออกแบบโลโก้ใหม่ของร้านใหม่ รุปแบบของโลโก้ต้องการสื่อสารถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างชัดเจน โลโก้แสดงถึงนิสัยของรถ มอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์  แรงและเร็ว โดยใช้โลโก้เพื่อสร้างแบรนด์ร้าน ให้เป็นที่จดจำ

แนวทางในการออกแบบ  มอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ Bikevilla

ทีมงานกราฟฟิกสื่อถึงความเร็ก แรงของรถ เปรียบเหมือนกำลังขับไปอย่างเร่งด่วน ออกแบบโดยใช้โครงสร้างรถ ในการทำงาน ใช้สีแดง ในคำว่า Biker ใช้สีพื้นหลัง ประกอบการออกแบบ ให้เห็นแล้วถึง Bikevilla ทันทีเมื่อแรกเห็น ต้องการให้เป็นที่หน้าจดจำ

Author

growsproject@gmail.com