โลโก้ร้านแต่งรถ Shine Car

โลโก้  Shine Car

ออกแบบโลโก้ร้านแต่งรถ จำหน่ายและตกแต่งอุปกรณ์แต่งรถ มากมาย ที่มาในการออกแบบต้องการความเรียบง่าย โดยใชรูปทรงของรถที่ดูทันสมัย และใช้สีแดงให้ดูจี้ดจ้าด รวดเร็ว และดูทันสมัย จึงเป็นที่มาในการออกแบบโลโก้ในครั้งนี้

Author

growsproject@gmail.com