โลโก้ร้านขนมครกไทย

โลโก้ร้านขนมครกไทย

งานออกแบบโลโก้ร้านขนมครกไทย อยากให้ดู ไทยผสมผสานความเป็น Modern เข้าไปไม่ไทยมากเกินไปแต่ยังดูไปใช้ง่ายไปติดตามกล่องของร้านได้

Author

growsproject@gmail.com