โลโก้ร้านกาแฟ Relax Coffee

ทีมงานออกแบบโลโก้ร้านกาแฟ Relax Coffee เป็นร้านกาแฟยุคใหม่มีอาหารให้บริการอย่างครบถ้วนทั้งหนักเบารวมถึงมีwifiภายในร้านเพื่อให้คนที่มาใช้บริการใด้เล่นอินเตอร์เน็ทไปพร้อมๆกับการรับประทานอารเครื่องดื่มต่างๆที่ทางร้านให้บริการตัวโลโก้ดีไซน์โดยใช้รูปทรงเหลี่ยมๆเพื่อให้ตัวแบบดูมีความโมเดิลและทันสมัย

Author

growsproject@gmail.com