โลโก้ปฏิมากรรม ไทยสิริศิลป์

โลโก้ ไทยสิริศิลป์

โลโก้ดำเนินธุรกิจด้านงานปฏิมากรรมงานปั้นพุทธศิลป์ ต้องการโลโก้ที่เป็นตัวแทนวัฒนธรรมและต้องการสื่อความหมายถึงงานศิลปะไทย ออกสู่ตลาดโลก สีน้ำตาลบ่งบอกถึงความเรียบง่าย ลวดลายของความเป็นไทย สวยงามไม่แพ้ชาวต่างชาติ จึงเป็นที่มาในการออกแบบโลโก้ในครั้งนี้ครับ

Author

growsproject@gmail.com