โลโก้บริษัท T.C. IMPORT AND EXPORT CO., LTD.

ทีมงานได้ออกแบบโลโก้บริษัท T.C. IMPORT AND EXPORT CO., LTD. ซึ่งทำธุรกิจเกี่ยวกับ ขายเครื่องจักร เครื่องต๊าปเกลียว เครื่องตัดเหล็ก เครื่องทดสอบรอยรั้่วท่อ ฯลฯ โดยต้องการโลโก้ที่ดูทันสมัย ไม่ดูแก่ๆ โดดเด่น ทางทีมงานจึงออกแบบโลโก้ให้ดูมีมิติเหมือนจะนูนขึ้นมาด้วยการใช้เทคนิคการแต่งแสงเงา และใช้โทนสีแดงตัดกับฟอนต์ชื่อบริษัทที่เป็นสีขาวทำให้ตัวโลโก้เกิดความโดดเด่นและดูทันสมัย

Author

growsproject@gmail.com