โลโก้บริษัท ISO

ทีมงานได้ทำการออกแบบโลโก้บริษัท ISO ซึ่งทำธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและจัดจำหน่าย Furniture office เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ตู้เก็บเอกสารและอื่นๆ ทีมงา่นออกแบบโลโก้ได้ทำการอกแบบโลโก้ที่ดูเข้าใจง่ายโดยการใช้การเล่นลูกเล่นที่ตัวฟอนต์เพียงอย่าเดียวทำให้แบบโลโก้โดยรวมดูไม่รกมากจนเกินและแบบยังดูทันสมัยและน่าเชื่อถือในตัว

Author

growsproject@gmail.com