ออกแบบโลโก้ CAPITAL MEDIA ENTERPRISE

โลโก้บริษัท CAPITAL MEDIA ENTERPRISE

ธุรกิจเกี่ยวกับบริษัท สื่อโฆษณาป้าย Digital LED แนวทางการออกแบบจากลูกค้าคือ ต้องการโทนสี ชมพู่ ม่วง หรือม่วงอมชมพู โดยแพ็คเกจลูกค้า ได้รับในส่วนของการออกแบบนามบัตรด้วย ซึ่งในตัวนามบัตรต้องการให้ใช้สีดำ Pvc

แนวทางในการออกแบบ

ต้องการสื่อถึงความทันสมัย โดบใช้รูปทรงเหลี่ยมให้เหมือนจอ Led มีรูปแบบ โพลีกอนสื่อถึงความดิจิตอล โดดเด่ว ล้ำสมัย ตัวอักษรใช้ตัวย่อ C A P S ในการวางรูปแบบของตัวโลโก้ จึงเป็นที่มาในกาออกแบบโลโก้บริษัทในครั้งนี้ครับ

Author

growsproject@gmail.com