Logo Supplement food Grandcrop

Concept ของโลโก้ อาหารเสริม Grandcrop นี้คือการให้ตัว G เป็นโลโก้นำ เพื่อที่ให้ดูโดดเด่นตามด้วยการใส่สีชมพู เพื่อการบ่งบอกว่าอาหารเสริมนี้สำหรับสุภาพสตรี

Author

growsproject@gmail.com