โลโก้บริษัทขายอุปกรณ์ไฟฟ้า Urban Equipment Co.,Ltd.

ทีมงานได้ทำการออกแบบโลโก้บริษัท Urban Equipment Co.,Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับขายอุปกรณ์ไฟฟ้า ต้องการโลโก้แบบสัญลักษณ์ที่ดูเป็นกลางๆคือตัวโลโก้ไม่ต้องสื่อถึงว่าทำธุรกิจเกี่ยวกับอะไร เพื่อในอนาคตมีการขยายสายงานจะได้นำโลโก้ตัวนี้ไปใช้ได้ด้วยทางทีมงานจึงออกแบบโลโก้ที่มีลักษณะที่เป็นทรงกลมตามความต้องการของเจ้าของกิจการร่วมถึงโทนสีที่ตัดกันทำให้โลโก้ดูโดดเด่น

Author

growsproject@gmail.com