Logo Pace Advance

ลูกค้าเป็นบริษัทที่นำเข้าเกี่ยวกับเครื่องดื่ม/อาหาร, อุปกรณ์ต่างๆ สำหรับนักวิ่ง,จักรยาน, ไตรกีฬา ซึ่งลักษณะโลโก้ที่อยากได้สื่อความหมายดูแล้วมีความรู้สึกถึง Fast (ความเร็ว) Performance (ความมีประสิทธิภาพและปิดท้ายด้วย Endurance (คงทน อดทน)

Author

growsproject@gmail.com