ออกแบบโลโก้ทีมฟุตบอล WANGTAKRO FC

ทางทีมงานได้ทำการออกแบบโลโก้ วังตะคร้อ FC เป็นโลโก้ทีมฟุตบอลที่โดงดังในไทยเพื่อความโดดเด่นทางทีมงานจึงใช้โทนสีที่ตัดกันในรูปแบบของโล่ตามที่ลูกค้าต้องการเพราะต้องการให้ดูแข็งแกร่งและโดดเด่นคือดูแข้งแกร่งด้วยรูปทรงและดูโดดเด่นด้วยการใช้โทนสีที่ตัดกัน

Author

growsproject@gmail.com