ออกแบบ logo

ออกแบบโลโก้ ideamarket แนวทางในการออกแบบ ธุรกิจออกแบบแพคเกจ บรรจุหีบห่อ ต้องการโลโก้ที่บ่งบอกถึงงานดีไซต์ ออกแบบโลโก้เปรียบสเมือนความคิดดีๆที่ลอยออกมาจากกรอบ ใช้รูปแบบวงกลม กับสีสันต่าง ๆ จึงเป็นที่มาในการออกแบบโลโก้ในครั้งนี้

Author

growsproject@gmail.com