ออกแบบ Logo บริษัท Q-Power Engineering Co.,Ltd

ทีมงานได้ทำการออกแบบโลโก้บริษัท Q-Power Engineering Co.,Ltd. ซึ่งทำธุรกิจเกี่ยวกับ ผลิตตู้สวิทซ์บอร์ด รับงานโปรเจคต่างๆเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า โดยความต้องการในเบื้องต้นอยากได้โลโก้โทนสีเหลืองตัดกับเทา ทีมงานจึงออกแบบโดยใช้โทนสีตามที่ต้องการโดยการใช้กับตัวฟอนต์เพิ่มสัญลักษณ์สายฟ้าหรือกระแสไฟฟ้าเพื่อสื่อถึงงานด้านระบบไฟฟ้า

Author

growsproject@gmail.com