ออกแบบโลโก้ IYARES CO.,LTD.

ทีมงานได้ทำการออกแบบโลโก้บริษัท Iyares Co.,Ltd. ซึ่งทำธุรกิจเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการในการใช้เครื่องมือ,ติดตั้งและเป็นส่วนหนึ่งบริโภค พวงชิ้นส่วนเครื่องจักร เครื่องจักรใหญ่ อุปกรณ์เครื่องจักรโรงกลึง จึงต้องการโลโก้ที่มีความน่าเชื่อถือ ดูทันสมัย ทีมงานจึงออกแบบโลโก้โดยใช้โทนสีน้ำเงินแดงเป็นหลักใช้รูปแบบฟอนต์ที่อ่านง่ายเพื่อให้ง่ายต่อการจดจำ ทำให้ภาพรวมของโลโก้ออกมาดูโดดเด่นและเหมาะสมกับประเภทของธุรกิจ

Author

growsproject@gmail.com