ออกแบบโลโก้ AIR BOSS CORPORATION

ธุรกิจขนส่งทางอากาศทุกประเภท AIR BOSS CORPORATION

ต้องการออกแบบโลโก้ใหม่ โดยธุรกิจเป็นการขนส่งทางอากาศ ให้บริการ เครื่องบินส่วนตัว ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นการเดินทาง หรือการส่งสินค้า เดินทางด้วยความรวดเร็วและปลอดภัย เป็นรูปแบบของธุรกิจที่ให้อารมณ์เหมือนสายการบิน

แนวทางในการออกแบบโลโก้ ขนส่ง AIR BOSS CORPORATION

แนวทางในการออกแบบโลโก้ AIR BOSS CORPORATION  ต้องการใช้ Font ที่เรียบง่าย ดูเป็นทางการ หน้าเชื่อถือ แฝงด้วยปีกเป็นตัวแทนของการบิน รูปแบบธุรกิจของลูกค้า ต้องการความหน้าเชื่อถือดูเป็นผู้ใหญ่และดูเป็นทางการ ทีมงานใช้สีฟ้า และสีเหลืองตัดกัน จึงเป็นที่มาของการออกแบบโลโก้ AIR BOSS CORPORATION  ในครั้งนี้ครับ

Author

growsproject@gmail.com