ออกแบบโลโก้ หน่วยราชการ isos

ออกแบบโลโก้หน่วยงาน หรือหน่วยราชการ isos หรือมีชื่อเต็มว่า
International Security Operation System

เป็นหน่วยงานราชการที่ถูกแต่งตั้งขึ้น คล้ายหน่อวยพิเศษ จัดการเรื่องคดี และสอบสวน ต้องการสร้างโลโก้หน่วยงาน ขึ้นมาใหม่ โดยทีมงานต้องออกแบบโลโก้ออกมาให้ดูทันสมัยและไม่เหมือน รปภ. ครับ

หลักการและแนวทางในการออกแบบ isos

รูปแบบที่ทีมงานได้รับข้อมูลในเบื้องต้นเข้ามา ต้องการรูปนกอินทรี ที่ดูหน้าเกรงขาม และทันสมัย นึกภาพเหมือนตราราชการในต่างประเทศ รูปแบบทีมงานใช้ส่วนหัวของนกอินทรี และตีกรอบเป็นตราสัญลักษณ์ของ โลโก้หน่วยงาน มีดาวประกอบ 5 ดวง เพื่อเพิ่มความหน้าสนใจจึงได้มาเป็น Logo ของสำงานและหน่วยงานราชการ isos หรือ International Security Operation System

 

Author

growsproject@gmail.com