บริษัทอุปกรณ์ไอที Kg Data Serve

บริษัทจัดจำหน่ายอุปกรณ์สินค้าไอที เน้นการออกแบบไปที่ฟ้อน ให้ดูหนักเน้น หน้าเชื่อถือ ทันสมัย โดยใช้รูปแบบฟ้อนให้ดูเป็นดิจิตอล เน้นโทนสีไปที่เหลือง ดำ ตัว G ผสมผสานรูปแบบให้ดูเหลี่ยมมีมิติ ลงตัวหน้าเชื่อถือ จึงออกมาเป็น ณ  K Data Serve ครับ

Author

growsproject@gmail.com