ออกแบบโลโก้ บริษัท เค พลาสติก ไลฟ์ จำกัด

ทีมงานได้ทำการออกแบบโลโก้ตามหลักฮวงจุ้ยให้กับบริษัท เค พลาสติก ไลฟ์ จำกัด โดยความต้องการในเบื้องต้นจากทางลูกค้าคือต้องการให้แบบโลโก้ออกมาดูน่าเชื่อถือและดูทันสมัย เมื่อได้รับข้อมูลจากทางอาจารย์ทางทีมงานได้ดำเนินการออกแบบโลโก้ตามแนวทางที่ทางอาจารย์แนะนำเข้ามาพร้อมทั้งเพิ่มลูกเล่นในการดีไซน์เข้าไปเพื่อให้แบบของโลโก้ดูมีมิติไม่ดูโบราณจนเกินไปเพื่อให้แบบโลโก้โดยรวมดูทันสมัย น่าเชื่อถือ มีความโดดเด่นในตัวและถูกต้องตามหลักฮวงจุ้ย

Author

growsproject@gmail.com