ออกแบบโลโก้ร้านแว่น Focus Vision Center

ทีมงานออกแบบโลโก้ร้าน Focus Vision Center ทำธุรกิจเกี่ยวกับขายแว่นตา ตัดแว่นสายตาและตรวจสายตาต้องการโลโก้ร้านที่ดูน่าเชื่อถือทางทีมงานจึงออกแบบให้คำว่า Focus อยู่ในวงรีคลายกรอบแว่น และมีลูกเล่นที่คล้ายกล้องที่ใช้วัดระดับสายตา

Author

growsproject@gmail.com