ออกแบบโลโก้ร้าน B2C

ทีมงานได้ทำการออกแบบโลโก้ร้าน B2C เป็นร้านขายเกี่ยวกับเครื่องสำอางบำรุงผิวพรรณสำหรับผู้หญิงและผู้ชายโดดยต้องการออกแบบโลโก้ร้านไม่ให้ดูเป็นผู้หญิงมาจนเกินไปเพราะจะทำการตลาดกับกลุ่มผู้ชายที่ชอบดูแลตัวเองด้วย

Author

growsproject@gmail.com