ออกแบบโลโก้ร้านอาหาร ตำตลบ

โลโก้ร้านส้มตำ ตำตลบ

ร้านอาหารอีสาน ส้มตำ ไก่ย่าง ต้องการสร้างโลโก้ที่สะดุดตา และเป็นที่หน้าจดจำ โดยมีคอนเซ็ป ในการอกแบบโลโก้ร้านส้มตำและเป็นเสน่ห์ของทางร้านคือ แม่ค้า แม่ครัว จะใช้ครกขนาดใหญ่ ตำแหลก ตำไม่หยุด ตำจนตลบ เลยต้องการรูปแบบของโลโก้ที่เป็นสัญลักษณ์ครับ

แนวทาง พายุครก และสาก ของโลโก้ร้านตำตลบ

ทีมงานมีแนวคิดเริ่มแรกจากชื่อที่ลูกค้าใช้ครับ เลยอยากสร้างตัวอายุขึ้นมา โดยใช้โครงสร้างของตัวครกในการทำเป็นพายุ โลโก้ร้านอาหาร ตอนแรกต้องการออกแบบให้พริกกระจาย ออกมา แต่กลัวว่ามันจะดูรกมากจนเกินไป เลยใช้พายุขนาดเล็กประกอบแทน ใช้รูปทรงของพายุแสดงออกถึงการตำให้ตลบอบอวน จึงเป็นที่มาในการออกแบบโลโก้ครังนี้ครับ

Author

growsproject@gmail.com