ผลงานทั้งหมด โลโก้ร้านอาหาร

ออกแบบโลโก้ร้านอาหารตามหลักฮวงจุ้ย เป็นไทย Restaurant

ออกแบบโลโก้ร้านอาหารตามหลักฮวงจุ้ย เป็นไทย Restaurant

ทีมงานได้ทำการออกแบบโลโก้ร้านอาหารตามหลักฮวงจุ้ย ความต้องการในเบื้องต้นจากทางลูกค้าคือต้องการให้มีหงส์ สัตว์ในวรรณคดี เพื่อเพิ่มเอกลักษณ์ให้กับตัวโลโก้ให้ดูมีความเป็นไทยมากยิ่งขึ้นส่วนเรื่องโทนสีและรูปแบบของฟอนต์ได้ออกแบบตามคำแนะนำของทางอาจารย์ที่ให้ข้อมูลด้านฮวงจุ้ยมาดัดแปลงให้เข้ากันโดยที่ไม่ขัดกับหลักฮวงจุ้ยเพืิ่อให้ได้โลโก้ที่สวยงามใช้งานได้จริงและไม่ผิดหลักฮวงจุ้ย

Author

growsproject@gmail.com