โลโก้พลังงงาน Solaris power

โลโก้พลังงาน Solaris power

ทีมงานได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการออกแบบโลโก้พลังงาน บริษัททำธุรกิจเกี่บวกับอุปกรณืพลังงานต่าง ๆ ทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นพลังงานจากต่างประเทศหรือพลังงานจากการสำรองไฟฟ้า แนวทางในการออกแบบต้องการสื่อถึงอนูที่มารวมตัวกันขององค์ประกอบ โดยเน้นไปที่ตัว s เปรียบสเมือนแสงอาทิตย์ครับ

 

 

 

Author

growsproject@gmail.com