ออกแบบโลโก้ผลิตภัณฑ์ถนอมผิว Bare Earth

โลโก้ Bare Earth เป็นโลโก้ที่สื่อถึงความเป็นธรรมชาติอย่างมากเพราะเป็นโลโก้ของผลิตภัณฑ์ถนอมผิวที่ผลิตจากสารสกัดจากธรรมชาติ 100% จะเห็นได้จากรูปแบบของโลโก้ที่มีการใช้สัญลักษณ์คล้ายต้นไม้ร่วมถึงการใช้โทนสีที่สื่อถึงความเป็นธรรมชาติและการจัดองค์ประกอบโดยรวมที่ทำให้โลโก้ออกมาดูร่วมสมัยและน่าเชื่อถือ

Author

growsproject@gmail.com