ออกแบบโลโก้บริษัท Twin Diamond Co.,Ltd.

ทีมงานทำการออกแบบโลโก้บริษัท Twin Diamond Co.,Ltd. ชึ่งทำธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตเคมีเกษตร ทำปุ๋ยและอาหารเสริมพืชไร่ต่างกลุ่มลูกค้าส่วนใหญจะเป็นเกษตรกรทั่วไปหรือกลุ่มพอค้าคนกลางที่มารับไปจำหน่ายอีกทีรูปแบบโลโก้ต้องการแบบง่ายๆไม่ต้องซับซ้อนมากเพื่อให้เห็นแล้วเข้าใจง่าย

Author

growsproject@gmail.com