ออกแบบโลโก้บริษัท TPN Motor Service Co.,Ltd.

บริษัท ทีพีเอ็น มอเตอร์ เซอร์วิส จำกัด เป็นบริษัทที่ให้บริการ งานซ่อมมอเตอร์อุตสาหกรรมไฟฟ้า และ ขาย อะใหล่ ที่ใช้กับมอเตอร์ไฟฟ้า ต้องการอกแบบโลโก้ที่เหมาะสมกับประเภทธุรกิจทางทีมงานออกแบบจึงออกแบบโลโก้ให้รูปแบบดูสากลและใช้โทนสีที่มองดูแล้วเกิดความเชื่อมั่นและน่าเชื่อถือ

Author

growsproject@gmail.com