ออกแบบโลโก้บริษัท PromptSpy Co.,Ltd.

ทีมงานได้ทำการออกแบบโลโก้บริษัท PromptSpy Co.,Ltd. ซึ่งทำธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการทางด้าน Software เกี่ยวกับการติดตามตัว อาทิ ระบบ GPS ติดตามรถยนต์ เป็นต้น ทางทีมงานจึงออกแบบโลโก้โดยใช้สัญลักษณ์ของเข็มหมุดบอกตำแหน่งหรือ GPS มาดัดแปลงเป็นสัญลักษณ์ด้านบนมีการใช้โทนสีดูสบายตาและน่าเชื่อถือ

Author

growsproject@gmail.com