ออกแบบโลโก้บริษัท ใจถึงใจ Thailand tv

ทีมงานได้ทำการออกแบบโลโก้รายการทีวี บริษัท ใจถึงใจ Thailand tv ชึ่งตัวโลโก้ ใจถึงใจตัวนี้จะเป็นตัวโลโก้หลักของช่องซึ่งจะผลิตรายการสารคดีต่างๆที่เกี่ยวกับประเทศไทยเช่นรายการสารคดีท่องเที่ยว รายการสารดีชีวิตความเป็นอยู่ และรายการเชิงสาระความรู้และสาระบันเทิงต่างๆอีกมากมายทีมงานจึงออกแบบโลโก้ในรูปแบบที่ดูง่ายๆเพื่อให้แบบโลโก้โดยรวมดูง่ายๆไม่ซับซ้อนเข้าใจง่ายตั้งแต่ครั้งแรกที่เห็นมีการเพิ่มลูกเล่นโดยใช้ภาพสัญลักษณ์ธงชาติและห้วใจเข้าไปประกอบเพื่อไม่ให้แบบโลโก้ดูเรียบจนเกินไป

Author

growsproject@gmail.com