ออกแบบโลโก้บริษัท บัญชีสากล จำกัด

ทีมงานได้ทำการออกแบบโลโก้บริษัท บัญชีสากล จำกัด ซึ่งทำธุรกิจเกี่ยวกับ รับทำบัญชี วางแผนภาษี เป็นที่ปรึกษา รวมถึงงานทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี เช่น วางระบบภาษีฯ ตรวจสอบบัญชี ทางทีมงานจึงออกแบบโลโก้ให้มีความน่่าเชื่อถือด้วยการใช้โทนสีน้ำเงินฟ้าและใช้ตัว A สีแดงมาตัดสีกันเพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้ตัวโลโก้เพื่อไม่ให้แบบโลโก้ดูกลืนกันมากเกินไปจนดูไม่น่าสนใจ

Author

growsproject@gmail.com